top of page

Sweet california es un grup de tres chiques que  fan musica POP.

Es un grup de pop format per tres xiques que es diuen Alba, Sonia i Tami. 

LA SEUA MÚSICA 

Elles mateixes són les que composen les seues cançons i el fan  inspirandse en vivencies propies o en coses que els hagen passat als seus amics. Es dir, que totes les seves lletres tenen un significat especial.

LA SEUA HISTÒRIA

Se van coneixer a través de internet y el día que es van veure en persona el tenen grabat com el mes importante de Sweet California: ilusions, nervis  emoció, a per totes!

FANS DE... 

Els seus cantantes y grups que mes li agraden són molts, entre ells Dani Martín, Auryn, David Bisbal o Manuel Carrasco.

LA VINGUDA DE TAMI AL GRUP

en realitat Tami no ha estat sempre en el grup, abans estava una chica que es deia Rocío. Ella es va anar y van estar una temporada sen se fer conserts pero despres es va unir Tami i ara és tot com abans.

 

bottom of page